Πού βρίσκεται ο ψηλότερος ασφάλτινος δρόμος του κόσμου;

Πού βρίσκεται ο ψηλότερος ασφάλτινος δρόμος του κόσμου;