Θέλεις 10.000.000 δραχμές πλέον για να αγοράσεις αυτοκίνητο!

Θέλεις 10.000.000 δραχμές πλέον για να αγοράσεις αυτοκίνητο!