Τα 5 μοντέλα με την καλύτερη αναλογία ευρώ/ίππο

Τα 5 μοντέλα με την καλύτερη αναλογία ευρώ/ίππο
Τα 5 μοντέλα με την καλύτερη αναλογία ευρώ/ίππο
Με 9,8 μέτρα κύκλο στροφής το Toyota Yaris είναι εύχρηστο και ευέλικτο εντός πόλης, ολοκληρώνοντας δίχως προβλήματα κάθε μανούβρα.

Με 9,8 μέτρα κύκλο στροφής το Toyota Yaris είναι εύχρηστο και ευέλικτο εντός πόλης, ολοκληρώνοντας δίχως προβλήματα κάθε μανούβρα.