Τι στο καλό σημαίνουν τα κουμπιά του Aircondition;

Τι στο καλό σημαίνουν τα κουμπιά του Aircondition;