Τι σημαίνουν το «0» και το «8» στα ονόματα των Peugeot;

Τι σημαίνουν το «0» και το «8» στα ονόματα των Peugeot;
Τι σημαίνουν το «0» και το «8» στα ονόματα των Peugeot;