Καίει λάδια το αυτοκίνητο; Μπορεί και να μην έχει χαλάσει!

Συχνό φαινόμενο δυσλειτουργίας του κινητήρα είναι να καίει λάδια. Αυτό σημαίνει, ότι τα λάδια περνούν στο θάλαμο καύσης, με συνέπεια να καίγονται μαζί με τη βενζίνη.

Συχνό φαινόμενο δυσλειτουργίας του κινητήρα είναι να καίει λάδια. Αυτό σημαίνει, ότι τα λάδια περνούν στο θάλαμο καύσης, με συνέπεια να καίγονται μαζί με τη βενζίνη.

To κάψιμο του λαδιού είναι η τρίτη πιο πιθανή αιτία απώλειας λιπαντικών, εφόσον δεις πως δε διαρρέουν από το κάρτερ ή από το φίλτρο.

To κάψιμο του λαδιού είναι η τρίτη πιο πιθανή αιτία απώλειας λιπαντικών, εφόσον δεις πως δε διαρρέουν από το κάρτερ ή από το φίλτρο.