Αλλαγμένο και ήπια υβριδικό το ανανεωμένο Peugeot 2008

Τα ανεπίσημα σχέδια παρουσιάζουν την GT-Line έκδοση του ανανεωμένου Peugeot 2008

Τα ανεπίσημα σχέδια παρουσιάζουν την GT-Line έκδοση του ανανεωμένου Peugeot 2008

Αλλαγμένο και ήπια υβριδικό το ανανεωμένο Peugeot 2008