Τα facelift σκοτώνουν ή φτιάχνουν το μοντέλο;

Τα facelift σκοτώνουν ή φτιάχνουν το μοντέλο;