Σχέδια παρουσιάζουν μεταμορφωμένο το νέο Kia Rio!

Τα ανεξάρτητα σχέδια του Kia Rio προέρχονται από την ιστοσελίδα Kolesa και είναι ανεξάρτητα από την Kia.

Τα ανεξάρτητα σχέδια του Kia Rio προέρχονται από την ιστοσελίδα Kolesa και είναι ανεξάρτητα από την Kia.

Σχέδια παρουσιάζουν μεταμορφωμένο το νέο Kia Rio!