Εσύ αγοράζεις ακόμη αυτοκίνητα με εγγύηση μόνο 2 χρόνια;

Εσύ αγοράζεις ακόμη αυτοκίνητα με εγγύηση μόνο 2 χρόνια;