Γιατί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να οδηγείς χωρίς προσκέφαλα στα καθίσματα;

Γιατί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να οδηγείς χωρίς προσκέφαλα στα καθίσματα;