Βενζίνη μόνο για πλούσιους - 2,8 ευρώ/λτ. η τιμή της «νέας» βενζίνης

Βενζίνη μόνο για πλούσιους - 2,8 ευρώ/λτ. η τιμή της «νέας» βενζίνης