Πώς πούλαγαν τη βενζίνη πριν 100 χρόνια;

Στην αρχή ο ανεφοδιασμός γινόταν χειροκίνητα από αντλίες στο πεζοδρόμιο. (Αριστερά)
O πιο παλιός σταθμός καυσίμων που λειτουργεί ακόμα άνοιξε το 1909 στην Altoona του Pittsburgh (Δεξιά)

Στην αρχή ο ανεφοδιασμός γινόταν χειροκίνητα από αντλίες στο πεζοδρόμιο. (Αριστερά) O πιο παλιός σταθμός καυσίμων που λειτουργεί ακόμα άνοιξε το 1909 στην Altoona του Pittsburgh (Δεξιά)