Αποστολή: Στο 1ο ευρωπαϊκό και «έξυπνο» εργοστάσιο της Toyo

Αποστολή: Στο 1ο ευρωπαϊκό και «έξυπνο» εργοστάσιο της Toyo
Είδαμε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο παραγωγής, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου & κατασκευής, ως και ακτίνες «Χ» για το τελικό ποιοτικό check-άρισμα των προϊόντων Toyo!

Είδαμε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο παραγωγής, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου & κατασκευής, ως και ακτίνες «Χ» για το τελικό ποιοτικό check-άρισμα των προϊόντων Toyo!