Καλοριφέρ τα συμβατικά, αντλία θερμότητας τα ηλεκτρικά | Μέρα με νύχτα

Καλοριφέρ τα συμβατικά, αντλία θερμότητας τα ηλεκτρικά | Μέρα με νύχτα
H αντλία θερμότητας «μαζεύει» τη θερμότητα που παράγεται από τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, την οποία και αξιοποιεί για να ζεστάνει το ψυκτικό υγρό, σε υψηλή πίεση, μέσα σε έναν εξατμιστήρα.

H αντλία θερμότητας «μαζεύει» τη θερμότητα που παράγεται από τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, την οποία και αξιοποιεί για να ζεστάνει το ψυκτικό υγρό, σε υψηλή πίεση, μέσα σε έναν εξατμιστήρα.

Καλοριφέρ τα συμβατικά, αντλία θερμότητας τα ηλεκτρικά | Μέρα με νύχτα