Ξέρεις πόσα χρώματα ταξί «παίζουν» στην Ελλάδα;

Ξέρεις πόσα χρώματα ταξί «παίζουν» στην Ελλάδα;
Ξέρεις πόσα χρώματα ταξί «παίζουν» στην Ελλάδα;