• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Στα εφταθέσια μοντέλα οι δύο έξτρα θέσεις βρίσκονται «χωνευτές» στο χώρο αποσκευών, μειώνοντας έτσι τη συναλική του χωρητικότητα.

Αντίστοιχα αρκετό χώρο καταλαμβάνει και η ύπαρξη εφεδρικού τροχού αντί για κιτ επισκευής.

Μεγάλα με τα όλα τους

162.581 Επισκέψεις στο άρθρο (6/10/2019)

Για να επιλέξει κάποιος ένα D-SUV σίγουρα δίνει μεγάλη σημασία στους χώρους, καθώς άλλωστε αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η διαφορά υπέρ των μεσαίων SUV φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού, κάτι που επαληθεύεται και με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιούμε. Ο μέσος όρος όγκου αποσκευών των 8 αυτοκινήτων που μετρήσαμε ανέρχεται παραπάνω από 600 λίτρα. Αν αναλογιστούμε ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος για τα μικρομεσαία SUV που μετρήσαμε πριν από λίγο καιρό (τεύχος 49/2018) ανέρχεται στα 500 λίτρα, αρκεί για να καταλάβει κανείς πως οι κατασκευαστές δίνουν μεγάλη σημασία στους χώρους για τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας.

Παράλληλα μια ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι πως αρκετά μοντέλα παράγονται και σε 7-θέσιες εκδόσεις, οι οποίες συγκριτικά με τις 5-θέσιες, φυσικά και έχουν αρκετά μικρότερο χώρο αποσκευών, καθώς οι δύο έξτρα θέσεις, αποθηκεύονται μέσα στο πορτ-μπαγκάζ, μειώνοντας έτσι την χωρητικότητα. Αντίστοιχα η συντριπτική πλειοψηφία των μοντέλων του θέματός μας προσφέρονται με κανονική ρεζέρβα ανάγκης και όχι κάποιο κιτ επισκευής, όπως στις άλλες κατηγορίες που είχαμε δει, συνεπώς σε πιθανή  σύγκριση θα πρέπει να λάβετε και αυτό το γεγονός υπΆ όψιν.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως οι κατασκευαστές ανακοινώνουν νούμερα, που όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, απλά δίνουν μια εικόνα, καθώς πέρα από μια χωρητικότητα δεν δίνουν άμεσα παραπάνω πληροφορίες. Έτσι εμείς εξετάζουμε το κάθε αυτοκίνητο από τη μεριά του χρήστη, και όχι μέσα από ένα πρόγραμμα ενός υπολογιστή.

Ο «Ταμερλάνος» λοιπόν καταδεικνύει αυτή τη διαφορά όπως και την διαφορά ανάμεσα στα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας, όμως δεν στεκόμαστε μόνον σε αυτή την μέτρηση αποκλειστικά. Ο χώρος αποσκευών του κάθε αυτοκινήτου έχει την δική του ιδιαίτερη «μορφολογία» και διάταξη και οι μετρήσεις μας τον «φωτογραφίζουν» απόλυτα για να μπορέσει να αντιληφθεί κανείς σχεδόν πρακτικά τις διαφορές. Το βάθος του, το άνοιγμα της πόρτας, το ύψος του κατωφλιού από το έδαφος, ακόμα και το σκαλοπάτι που δημιουργεί εσωτερικά είναι στοιχεία που είτε διευκολύνουν είτε δυσκολεύουν την φορτοεκφόρτωση, ενώ ακόμα και το ύψος ανοιχτής πόρτας με τη σειρά του μπορεί να διευκολύνει ή να δυσκολέψει έναν άνθρωπο, ανάλογα με το σωματικό του ύψος.

Στον παραπάνω πίνακα θα βρείτε αναλυτικά τι πέτυχαν τα D-SUV μοντέλα της δοκιμής σε κάθε διάσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ