Με στοιχεία της Taycan η ηλεκτρική Porsche Macan - porsche macan

Το σχέδιο προέρχεται από ανεξάρτητο σχεδιαστή της KDesign AG.