Βραβείο αξιοπιστίας για το Nissan LEAF - nissan leaf

Το τρέχον Nissan LEAF.