• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

H Αutogas Tsopelogiannis αποτελεί πλέον μία από τις ελάχιστες πιστοποιημένες εταιρείες αεριοκίνησης στην Ελλάδα

Πιστοποίηση για την Autogas Tsopelogiannis

Διαβάστηκε από 2560 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/10/2016

Η Autogas Tsopelogiannis πιστοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό TUV Austria Hellas αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου - CNG

 
H εταιρεία, σε συνέχεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της, προέβη στον επιτυχή έλεγχο της αυστηρής τήρησης των όρων που θέτει το Ιδιωτικό Πρωτοκόλλο Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων της TUV.
 
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το εν λόγω Πρωτόκολλο, οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συνεργεία αερίων καυσίμων για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων CNG σε οχήματα, αφορούν τις κτιριακές και τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές τους, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και το περιβάλλον, τον εξοπλισμό και τα μέσα που πρέπει να διαθέτουν, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουν καθώς και τη μεθοδολογία επιθεώρησης τους.

H Αutogas Tsopelogiannis ολοκλήρωσε με επιτυχία την απαιτητική αυτή αξιολόγηση και αποτελεί πλέον μία από τις ελάχιστες πιστοποιημένες εταιρείες αεριοκίνησης στην Ελλάδα.
 

Tags: spendless
 
Υγραέριο - Υπολογίστε το ετήσιο όφελος
 *Συμπληρώστε τα 4 πρώτα πεδία, πατήστε "Υπολογισμός" και βρείτε το ετήσιο κέρδος
Χλμ. το χρόνο:
Μέση Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.):
Tιμή Βενζίνης (€):
Tιμή Υγραερίου (€):
Κόστος Βενζίνης (€/έτος):
Κόστος Υγραερίου (€/έτος):
Ετήσιο Κέρδος (€):
Μείωση Κόστους (%):
O παραπάνω τύπος υπολογίζει ότι η μέση κατανάλωση ενός αυτοκινήτου με LPG είναι περίπου 20% περισσότερη, σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο μοντέλο.