Στον... καιρό της οικονομίας

Για την κίνηση του Jazz Hybrid, φροντίζει το υβριδικό σύστημα κίνησης IMA (Integrated Motor Assist).

Για την κίνηση του Jazz Hybrid, φροντίζει το υβριδικό σύστημα κίνησης IMA (Integrated Motor Assist).

To ΙΜΑ περιλαμβάνει έναν βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων, έναν compact ηλεκτροκινητήρα, μια μπαταρία και ένα κιβώτιο ταχυτήτων CVT (Συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων).

To ΙΜΑ περιλαμβάνει έναν βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων, έναν compact ηλεκτροκινητήρα, μια μπαταρία και ένα κιβώτιο ταχυτήτων CVT (Συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων).

Η υβριδική τεχνολογία του Jazz Hybrid προϋποθέτει ότι ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ουσιαστικά επικουρικά προς το θερμικό μοτέρ.

Η υβριδική τεχνολογία του Jazz Hybrid προϋποθέτει ότι ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ουσιαστικά επικουρικά προς το θερμικό μοτέρ.