Τα λάθη που κάνεις όταν βάζεις καινούργια λάστιχα!

H ετικέτα ελαστικών είναι υποχρεωτική από το Νοέμβριο του 2012 και αποτελεί την «ταυτότητα» κάθε ελαστικού.

H ετικέτα ελαστικών είναι υποχρεωτική από το Νοέμβριο του 2012 και αποτελεί την «ταυτότητα» κάθε ελαστικού.