Πως δουλεύουν τα συστήματα Start-Stop

Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα Start-Stop.

Μίζα για σύστημα Start-Stop.