Με Start-Stop γλιτώνεις 135 ευρώ το χρόνο σε καύσιμο & 190 κιλά CO2

Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα Start-Stop.

Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα Start-Stop.

Μίζα για σύστημα Start-Stop.

Μίζα για σύστημα Start-Stop.

Ο εγκέφαλος του αυτόματου κιβωτίου συνομιλεί με τον αντίστοιχο του κινητήρα.

Ο εγκέφαλος του αυτόματου κιβωτίου συνομιλεί με τον αντίστοιχο του κινητήρα.