Πώς λειτουργεί ο φοβερός 1.5 VTEC Turbo της Honda;

Το χαμηλής αδράνειας turbo του Honda 1.5 VTEC.

Το χαμηλής αδράνειας turbo του Honda 1.5 VTEC.

Η υγρόψυκτη ενσωματωμένη πολλαπλή εξαγωγής στην κυλινδροκεφαλή.

Η υγρόψυκτη ενσωματωμένη πολλαπλή εξαγωγής στην κυλινδροκεφαλή.