Πώς λειτουργεί ο φοβερός 1.5 VTEC Turbo της Honda;

Στ` αριστερά, το μπεκ του άμεσου ψεκασμού.

Στ` αριστερά, το μπεκ του άμεσου ψεκασμού.