Τρία νέα υβριδικά μικρά στο μικροσκόπιο

Τρία νέα υβριδικά μικρά στο μικροσκόπιο
Το Renault Clio «έχασε» αρκετά από τα διαθέσιμα λίτρα του χώρου αποσκευών εξαιτίας της υβριδικής τεχνολογίας (από 390 στα 256 λίτρα), όμως και πάλι ικανοποιεί.

Το Renault Clio «έχασε» αρκετά από τα διαθέσιμα λίτρα του χώρου αποσκευών εξαιτίας της υβριδικής τεχνολογίας (από 390 στα 256 λίτρα), όμως και πάλι ικανοποιεί.

Τρία νέα υβριδικά μικρά στο μικροσκόπιο