τα top 5 οικογενειακά hatchback με χώρους... αλάνας!

Στις μετρήσεις που κάναμε το Honda Civic με 1.401 χιλιοστά εσωτερικό πίσω πλάτος είναι το φαρδύτερο της κατηγορίας του.

Στις μετρήσεις που κάναμε το Honda Civic με 1.401 χιλιοστά εσωτερικό πίσω πλάτος είναι το φαρδύτερο της κατηγορίας του.