Ρεπορτάζ: Τι σημαίνει το χρώμα κάθε πινακίδας;

Η μόδα των πράσινων πινακίδων ξεκίνησε στην Μεγάλη Βρετανία και χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η μόδα των πράσινων πινακίδων ξεκίνησε στην Μεγάλη Βρετανία και χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Από το 1956 μέχρι και σήμερα, υπάρχουν οι κλασικές λευκού φόντου με μαύρα γράμματα πινακίδες κυκλοφορίας.

Από το 1956 μέχρι και σήμερα, υπάρχουν οι κλασικές λευκού φόντου με μαύρα γράμματα πινακίδες κυκλοφορίας.

Στην Ελλάδα υπάρχει το δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης των δήμων.

Στην Ελλάδα υπάρχει το δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης των δήμων.