Δοκιμή: Βενζινοκίνητο Peugeot 208

Εντυπωσιακό σε σχεδίαση, και ποιότητα είναι το εσωτερικό του νέου Peugeot 208, που φέρνει νέα στάνταρ στη μικρή κατηγορία στους παραπάνω τομείς.

Εντυπωσιακό σε σχεδίαση, και ποιότητα είναι το εσωτερικό του νέου Peugeot 208, που φέρνει νέα στάνταρ στη μικρή κατηγορία στους παραπάνω τομείς.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (προαιρετικός) βρίσκεται και πάλι ψηλά, είναι 3D και διαθέτει και ανοίγματα στα πλαινά του πλαισίου που βρίσκεται.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (προαιρετικός) βρίσκεται και πάλι ψηλά, είναι 3D και διαθέτει και ανοίγματα στα πλαινά του πλαισίου που βρίσκεται.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (προαιρετικός) βρίσκεται και πάλι ψηλά, είναι 3D και διαθέτει και ανοίγματα στα πλαινά του πλαισίου που βρίσκεται.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (προαιρετικός) βρίσκεται και πάλι ψηλά, είναι 3D και διαθέτει και ανοίγματα στα πλαινά του πλαισίου που βρίσκεται.