Στα 18 χιλιάρικα άνετο C3 Aircross, οικονομικό Stonic ή ευχάριστο Juke;

¶νετο στο δρόμο και πολύ αποτελεσματικό απέναντι στις ανωμαλίες του δρόμου είναι το C3 Aircross.

¶νετο στο δρόμο και πολύ αποτελεσματικό απέναντι στις ανωμαλίες του δρόμου είναι το C3 Aircross.

Το Juke διακρίνεται για την προοδευτικότητα των αντιδράσεών του, με τη σφιχτή ανάρτηση να περιορίζει τις κλίσεις σε μεγάλο βαθμό.

Το Juke διακρίνεται για την προοδευτικότητα των αντιδράσεών του, με τη σφιχτή ανάρτηση να περιορίζει τις κλίσεις σε μεγάλο βαθμό.