Δοκιμή: Ανανεωμένο Jeep Compass

Δοκιμή: Ανανεωμένο Jeep Compass
Θα θέλαμε χαμηλότερη τιμή στην μέση κατανάλωση (στις μετρήσεις μας «έδειξε» 10,6 λτ./100 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης), αλλά και καλύτερη συμπεριφορά του κιβωτίου DDCT.

Θα θέλαμε χαμηλότερη τιμή στην μέση κατανάλωση (στις μετρήσεις μας «έδειξε» 10,6 λτ./100 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης), αλλά και καλύτερη συμπεριφορά του κιβωτίου DDCT.