Γίνε μάγκας: Βρες μόνος τη βλάβη & αν σε παίρνει, βάλ`του χέρι!

Γίνε μάγκας: Βρες μόνος τη βλάβη & αν σε παίρνει, βάλ`του χέρι!
Αν δείτε λάδια κάτω από το αυτοκίνητο πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος από πού προέρχονται και κατόπιν να επισκευαστεί.

Αν δείτε λάδια κάτω από το αυτοκίνητο πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος από πού προέρχονται και κατόπιν να επισκευαστεί.

Γίνε μάγκας: Βρες μόνος τη βλάβη & αν σε παίρνει, βάλ`του χέρι!