Γιατί δεν αλλάζεις με τίποτα το χειροκίνητο;

Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν αλλάζουν τα χειροκίνητα με τίποτα.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν αλλάζουν τα χειροκίνητα με τίποτα.