Πόσο το ψάχνεις πριν ανανεώσεις την ασφάλειά σου;

Εσύ ανανεώνεις την ασφάλισή σου στα τυφλά;

Εσύ ανανεώνεις την ασφάλισή σου στα τυφλά;