Τι θα έλεγες για ΚΤΕΟ κάθε χρόνο;

Τι θα λέγατε αν ο έλεγχος ΚΤΕΟ γινόταν ετήσιος; Έχει νόημα;

Τι θα λέγατε αν ο έλεγχος ΚΤΕΟ γινόταν ετήσιος; Έχει νόημα;