Πως εξαφανίστηκε το χειρόφρενο χωρίς να λείψει σε κανέναν;

Πως εξαφανίστηκε το χειρόφρενο χωρίς να λείψει σε κανέναν;