Λύθηκε το μυστήριο της κεντρομήχανης Mustang

Ο σκελετός της κεντρομήχανης Ford Mustang.

Η κεντρομήχανη Ford Mustang Mach II.