Διέρρευσε η νέα Σειρά 4

Μόνο διακριτική δεν είναι η παρουσία της γρίλιας στον πρόβολο.