Ποια αυτοκίνητα αγοράζω με 150€/μήνα;

Κατά την δανειοδότηση ζητήστε να σας πουν ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα έχετε δώσει μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.

Κατά την δανειοδότηση ζητήστε να σας πουν ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα έχετε δώσει μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.