Πώς κόβεις ταχύτητα; Πρώτα φρένο ή συμπλέκτη;

Πώς κόβεις ταχύτητα; Πρώτα φρένο ή συμπλέκτη;