Πως κόβεις ταχύτητα; Πρώτα φρένο ή συμπλέκτη;

Πως κόβεις ταχύτητα; Πρώτα φρένο ή συμπλέκτη;