Νέα Sport έκδοση για το UX από τη Lexus

Μέρος του στάνταρ εξοπλισμού είναι η σουίτα ασφαλείας Lexus Safety System+.

Μέρος του στάνταρ εξοπλισμού είναι η σουίτα ασφαλείας Lexus Safety System+.

Νέα Sport έκδοση για το UX από τη Lexus
Νέα Sport έκδοση για το UX από τη Lexus