Με το υβριδικό Yaris κάνεις 1.000 χιλιόμετρα με 64 ευρώ

Με το υβριδικό Yaris κάνεις 1.000 χιλιόμετρα με 64 ευρώ
Κύρια πηγή ενέργειας στο υβριδικό Yaris είναι ο βενζινο-κινητήρας, που συνεργάζεται με έναν μικρό ηλεκτρο-κινητήρα. Έτσι το όχημα για την κίνηση του μπορεί να χρησιμοποιεί είτε την μία είτε την άλλη μ

Κύρια πηγή ενέργειας στο υβριδικό Yaris είναι ο βενζινο-κινητήρας, που συνεργάζεται με έναν μικρό ηλεκτρο-κινητήρα. Έτσι το όχημα για την κίνηση του μπορεί να χρησιμοποιεί είτε την μία είτε την άλλη μορφή ενέργειας, αλλά και τις δύο μαζί, σε περιπτώσεις αυξημένης ανάγκης.

Με το υβριδικό Yaris κάνεις 1.000 χιλιόμετρα με 64 ευρώ