Με το όνομα «ΒΖ» το πρώτο ηλεκτρικό Toyota;

Τα σχέδια είναι ανεξάρτητα της Toyota και προέρχονται από την ιστοσελίδα autoexpress.