Παραμένει στα 300 ευρώ το πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση