τα top 5 οικογενειακά hatchback με χώρους... αλάνας!

τα top 5 οικογενειακά hatchback με χώρους... αλάνας!
τα top 5 οικογενειακά hatchback με χώρους... αλάνας!
Για το πλάτος του πίσω καθίσματος, οι μετρήσεις στηρίζονται σε μια ειδική πτυσσόμενη ράβδο που μετράει την απόσταση μεταξύ των θυρών στο ύψος του στήθους του «Λυκούργου».

Για το πλάτος του πίσω καθίσματος, οι μετρήσεις στηρίζονται σε μια ειδική πτυσσόμενη ράβδο που μετράει την απόσταση μεταξύ των θυρών στο ύψος του στήθους του «Λυκούργου».