τα top 5 οικογενειακά hatchback με χώρους... αλάνας!

Ξεχωρίζει για τον διαθέσιμο χώρο σε γόνατα και τον αέρα κεφαλιού το Skoda Scala.

Ξεχωρίζει για τον διαθέσιμο χώρο σε γόνατα και τον αέρα κεφαλιού το Skoda Scala.