Έρευνα: Ποιοι νομοί είναι «φαρμακείο» στα ασφάλιστρα;