Τι αγοράζω με 12.000 ευρώ;

Τι αγοράζω με 12.000 ευρώ;
Τι αγοράζω με 12.000 ευρώ;
Τι αγοράζω με 12.000 ευρώ;