Ρεπορτάζ: Τι σημαίνει το χρώμα κάθε πινακίδας;

Ρεπορτάζ: Τι σημαίνει το χρώμα κάθε πινακίδας;
Τα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν λευκό φόντο και μπλε γράμματα.

Τα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν λευκό φόντο και μπλε γράμματα.

Αυτοκίνητα σε Δήμους και Νομαρχίες, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν τις κλασικές πορτοκαλί πινακίδες.

Αυτοκίνητα σε Δήμους και Νομαρχίες, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν τις κλασικές πορτοκαλί πινακίδες.